Tỉ giá mua: 3313
Tỉ giá bán: 3323
Tỉ giá thanh toán hộ 1688: 3348
Tỉ giá quét mã taobao: 3348
Nhận xách hàng hoá từ TQ về VN nhanh gọn an toàn